Taneční přípravka pro děti - úvod do světa tance

 

Lektorka: SIMONA

ČTVRTEK: 16 - 16:50  hod

Kroužek je určen pro děti předškolního věku. Záměrem je seznámení se základy gymnastiky

a baletu a úvod do uměleckého vyjádření pohybem a tancem.

V kurzech dětem pomůžeme nalézt vztah k tanci jako k prostředku k sebevyjádření.

Budeme pracovat s dětskou spontaneitou, radostí z pohybu a vztahem k vlastnímu tělu,

jeho správným fungováním a používáním. V důvěrném prostředí kolektivu pod citlivým

vedením lektorky se dítě naučí uvolnění v tanci vnímaní hudby a vlastních emocí a prožitků,

jejich vyjádření pomocí těla. Osvojí si základy taneční průpravy a vyzkouší si tanec

s rekvizitami jako jsou třeba šátky anebo stuhy.

 

Taneční kroužek je pro děti příležitostí k vyjádření sama sebe ve skupině vrstevníků,

bližší sebeuvědomnění a uvolnění hravosti v uměleckém projevu.  

 

Dopřejte svému dítku radost z pohybu a sobě radost z jeho růstu a pokroků.

 

Zde se můžete přihlásit:

Creative leader

Mgr. Marie Benešová - Enola

enola@libertyolomouc.com

777 037 812