Tantra – jóga pro ženy

 

Lektorka Enola

Prozatím není jasně určen začátek nového kurzu tantry. 

 

Odjakživa se ženy sdružovaly ve skupinách. Dříve měly více

možností se potkávat za účelem různých ženských prací - společně draly peří,

tkaly. V jiných společnostech zůstávaly samy ve svých tlupách, když muži

odcházeli shánět potravu nebo bojovat. Byly zvyklé samy sobě tvořit rodinu, vzájemně

se sdílet a obohacovat se svými životními zkušenostmi.

V dnešní době toto blízké sdílení ženám chybí a možná o to víc vyžadují

pozornost svých mužských protějšků, nebo touží po nějakém vztahu,

i když vlastně v první řadě potřebují poznat samy sebe.

Kurzy  tantra – jógy obnášejí jogínské a zážitkové techniky,

které ženám pomáhají poznat hloubku svojí existence, propojit se

s podstatou svého ženství a otevřít se světu v kráse svého lepšího já.

Ženy zde mají možnost se aspoň jednou za týden oprostit

od záležitostí okolního světa, udělat ze sebe a svých pocitů

středobod vesmíru a vychutnat si tu sílu, která je v nich

a která tkví v ženském společenství.


Každá žena je čarodějka a má moc svůj osud proměnit tak,

aby byla doopravdy šťastná. A cesta ke štěstí může

být jednoduchá a slastná.

m

Zde se můžete přihlásit:

Owner

Mgr. Marie Benešová - Enola

enola@libertyolomouc.com

777 037 812

Creative leader

Michaela Přikrylová

libertycreativeleader@gmail.com

775 305 085