Spontánní tance

 

Čtvrtek: 20:00 - 21.30

Lektorka: SIMONA

Cena za jeden vstup 150 Kč

 

Vstupte do prostoru, který je jen váš  ať je jakýkoli – nespoutaný, rebelský, něžný, pochmurný, stydlivý, vášnivý, milující... Objevte v něm nové obzory a otevřete se nečekanému. Použijte všechny své dostupné nástroje - tělo, emoce, smysly - a nechte svoji duši promluvit vlastní řečí.

 

Spontánní tanec je hra se svou přirozeností. Pokud některým svým přirozeným   potřebám nevěnujeme dostatečnou pozornost, ozývají se ve formě jakýchsi „ malých erupcí“. Při spontánním tanci necháme tyto erupce propuknout s radostí a veškerou silou, které potřebují.  Možná dosáhnou i síly vulkánu a vychrlí lávu a tím otevřou dlouho zacpaná ohniska uvnitř nás. Jedině tak je totiž možné dosáhnout nádherné euforie z vlastní existence, přijmout s láskou svoje stíny a nechat se obejmout svou vnitřní krásou.


Spontánní tanec je volný pohyb, dusot, jekot, pláč i smích, skoky či válení i svůdné lehké tančení… Cokoliv je možné a vše je správné. Jen se otevřít tomu, co chce duše skrze naše tělo říct.

Zde se můžete přihlásit:

Creative leader

Mgr. Marie Benešová - Enola

enola@libertyolomouc.com

777 037 812