Moderna

 

Lektorka Míša

Pondělí: 20.00 - 21.00 hod

Středa: 18 -19 hod

HIGH HEELS: středa 19.30 - 20.30 hod

Začínáme: 10.2. (pondělí) a 12.2. (středa)

Cena 2200 Kč

Na první lekci se můžeš přijít podívat, pokud se rozhodneš chodit platí se celý kruz najednou.

Moderní tanec se vyvíjel v době, kdy se na divadelních scénách performoval klasický balet, který vyjadřoval krásu, lehkost a dokonalost tvarů a pohybů. Modernisté cítili potřebu svým tanečním projevem komunikovat s diváky, donutit je k přemýšlení, představit jim problémy, vyburcovat je. V této formě tance se velmi často objevují nepředvídatelné změny v rytmu, rychlosti a směru. Cíl moderního tance spočíval v nalezení nenucenosti pohybu použitím přirozených linií těla a jeho energie. Tato „plynulost“ pohybu zcela odlišovala tento tanec od tradičních tanečních stylů. V současné době již moderna vychází z osobnosti jednotlivého lektora.

Zde se můžete přihlásit:

Creative leader

Mgr. Marie Benešová - Enola

enola@libertyolomouc.com

777 037 812