Moderna

 

Lektorka Míša

Pondělí: 20.00 - 21.00 hod

Začínáme: 21.9  (pondělí) 

Cena 2200 Kč

KURZ PLNĚ OBSAZEN

Moderní tanec se vyvíjel v době, kdy se na divadelních scénách performoval klasický balet, který vyjadřoval krásu, lehkost a dokonalost tvarů a pohybů. Modernisté cítili potřebu svým tanečním projevem komunikovat s diváky, donutit je k přemýšlení, představit jim problémy, vyburcovat je. V této formě tance se velmi často objevují nepředvídatelné změny v rytmu, rychlosti a směru. Cíl moderního tance spočíval v nalezení nenucenosti pohybu použitím přirozených linií těla a jeho energie. Tato „plynulost“ pohybu zcela odlišovala tento tanec od tradičních tanečních stylů. V současné době již moderna vychází z osobnosti jednotlivého lektora.

Zde se můžete přihlásit: dancebooking.michaela@gmail.com

Owner

Mgr. Marie Benešová - Enola

enola@libertyolomouc.com

777 037 812

Creative leader

Michaela Přikrylová

libertycreativeleader@gmail.com

775 305 085