SABČA

 

 Pohyb je má vášeň.

 

Má cesta tancem započala v olomoucké taneční skupině, kde jsem se roky věnovala

tanečním stylům Disco a Show dance, malým skupinám i formacím. Soutěžní výkonové

tancování mi dalo pevné základy, za které jsem velmi vděčná a ze kterých čerpám dodnes.

Navzdory tlaku na výkon, hnaním se za nesmyslnými úspěchy a dlouhých dní strávených

v soutěžních halách jsem s tancováním skončila. Mou prioritou se na přechodnou dobu stala

hudba a v tanečním světě jsem se pohybovala jen okrajově, kam mě srdce v danou chvíli

táhlo. Navštěvovala jsem lekce současného tance, moderny, baletu, swingu a krátkou dobu

 

jsem trénovala gymnastiku.

 

Již v maturitním ročníku jsem měla možnost svou lásku k tanci předávat těm nejmenší

v místní mateřské škole. Během bakalářského studia jsem se pak dostala mezi partu

nadšenců z The Little Gym v Ostravě a předávala své pohybové základy, zejména moderní

 

gymnastiky a rytmiky i dětem starším.

 

Tanec je mojí součástí, předávat lásku k pohybu už těm nejmladším je mým hlubokým potěšením 

Owner

Mgr. Marie Benešová - Enola

enola@libertyolomouc.com

777 037 812

Creative leader

Michaela Přikrylová

libertycreativeleader@gmail.com

775 305 085